Příprava dokumentu

Ať už žádáte o příspěvek na zateplení nebo finanční pomoc při stavbě pasivního domu, musíte si připravit všechny potřebné dokumenty. Především je třeba získat stavební povolení a nechat si zpracovat projekt se všemi tepelně-technickými výpočty. Na co byste dále neměli zapomenout?

Žádosti o dotace spolu se všemi přílohami a doklady odnesete na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Schválenou žádost si zde později vyzvednete a odevzdáte na pobočce pověřené banky. V případě kombinovaných žádostí zůstává dokumentace na krajských odděleních Státního životního fondu.

Seznam krajských pracovišť a vybraných bank najdete na internetových stránkách projektu Zelená úsporám nebo v Příručce pro žadatele.

Na  projektovou dokumentaci a energetické hodnocení můžete v rámci programu Zelená úsporám získat speciální finanční příspěvek. Výše příspěvku se pro rodinné domy rovná 10 000 korun. Stejnou částku podpory můžete získat také na energetické hodnocení budovy. Tyto příspěvky budou poskytovány do 31.března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů korun, které byly na dokumentační podporu vyhrazeny.

Jak na to